Køb og salg af boligudlejningsejendomme

AROSIA EJENDOMSINVEST har flere års erfaring med køb og salg af boligudlejningsejendomme, hvorfor vi har et stort kendskab til proces, muligheder og faldgruber, herunder vigtigheden af økonomisk, teknisk og juridisk due diligence-undersøgelser. Vores formål er, at du opnår en sikker investering og et konkurrencedygtigt afkast og samtidig kunne levere en professionel værdiforædling af din investering. Ansvarlighed, troværdighed og redelighed er værdier vi vægter højt. Derfor vil du altid opleve stor gennemsigtighed i alle processer.

Få eksklusiv adgang til centralt beliggende ejendomme

Ejendomsmarkedet i Aarhus er i positiv udvikling set fra en investorvinkel. Den stigende tilstrømning af nye indbyggere øger naturligt efterspørgslen efter boliger. Som lokalforankret investeringsrådgivere med et indgående kendskab til de mange juridiske aspekter i udviklingen af ejendomme, kan vi tilbyde private investorer eksklusiv adgang til central beliggende ejendomme i Aarhus – før alle andre.

AROSIA EJENDOMSINVEST kan således bistå med aktiv værdiforædling af ejendomsinvesteringer, hvor vi vurderer at der er en god balance mellem risiko og afkast. Jo mere attraktivt et lejemål bliver, og jo bedre driftsresultat ejendommen giver, desto større er sandsynligheden for at ejendommen vil stige i værdi.


Professionel investeringsrådgivning

Hos AROSIA EJENDOMSINVEST er du garanteret professionel investeringsrådgivning. Vi kan med rettidig omhu rådgive om alle forhold i en due diligence ved ejendomsinvestering og bistå med juridisk vejledning fra anerkendt advokatfirma med speciale i ejendomsret. Som beslutningsgrundlag forud for hver investering afdækkes ejendommens udviklingspotentiale, hvor vi udelukkende samarbejder med anerkendte og respekterede revisions-, finansierings- og advokatvirksomheder.

  Langsigtet og højt ydende investering

  Stort udviklingspotentiale

  Lav investeringsrisiko

  Diversificeret investeringsprofil

  God risikospredning

  Stabilt og attraktivt afkast

  Ejendomsværdien følger inflationen

  Urbaniseringen øger efterspørgslen på boliglejemål