Inflationssikret investering

Ejendomsinvestering er en inflationssikker investeringsform, idet alle indtægter i forbindelse med udlejning af lejemål årligt reguleres i takt med den almene inflation. På den måde vil lejeindtægterne være relative stabile over en længere tidsperiode, hvorfor risikoen for udhuling af den investerede kapital er minimal.

Sammenlignes der over en længere årrække med f.eks. obligationer og aktier som investeringsform vil afkastet fra investeringen i boligudlejningsejendomme i langt de fleste tilfælde give et større afkast. Herved er ejendomsinvesteringer en af de mest værdifaste og inflationssikre investeringsformer.

Boligudlejningsejendomme som del af din investeringsportefølje

Ved at have en boligudlejningsejendom som del af din investeringsportefølje vil du typisk kunne opnå et attraktivt afkast, der både slår gængs opsparing, obligationer og aktier. Ejendomsinvestering er nemlig langt mindre risikobetonet end uforudsigelige stigninger og fald på aktiemarkedet, så hvis du ønsker at variere din investeringsportefølje i forhold til risikospredning, er investering i boligudlejningsejendomme derfor en vigtig del af den samlede formuepleje.

Med AROSIA EJENDOMSINVEST som din investeringsrådgiver, er du garanteret et ærligt udgangspunkt og transparente ejendomsinvesteringer. Vi samarbejder udelukkende med anerkendte og respekterede revisions-, finansierings- og advokatvirksomheder, hvorfor du er garanteret professionalisme på højeste niveau.