Inflationssikret investering

Ejendomsinvestering er en inflationssikker investeringsform, idet alle indtægter i forbindelse med udlejning af lejemål årligt reguleres nationalt i takt med den almene inflation. På den måde vil lejeindtægterne være relative stabile over en længere tidsperiode, hvorfor risikoen for udhuling af den investerede kapital er minimal.

Sammenlignes der over en længere årrække med f.eks. obligationer og aktier som investeringsform vil afkastet fra investeringen i boligudlejningsejendomme i langt de fleste tilfælde give et større afkast. Herved er ejendomsinvesteringer en af de mest værdifaste og inflationssikre investeringsformer.

Ønsker du at investere i boligejendomme?

AROSIA EJENDOMSINVEST etablerer ejendomsinvesteringsselskaber med fokus på at investere i og udvikle velbeliggende boligudlejningsejendomme blandt den ældre boligmasse i Danmarks største vækstbyer.

Vi henvender os til den langsigtede semiprofessionelle eller professionelle investor med overskudslikviditet, der ønsker at udvide sin investeringsportefølje med boligejendomme, og som vægter en konservativ investeringsstrategi baseret på et seriøst og tillidsfuldt samarbejde med lokale og ansvarsbevidste aktører.

Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme, og samtidig undgå besværlighederne med lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc., får du muligheden her.

Med AROSIA EJENDOMSINVEST som din investeringsrådgiver får du.

  Sikker investering med værdiforædling

  Attraktivt afkast med lav investeringsrisiko

  Godt supplement til din investeringsportefølje

  Velbeliggende boligudlejningsejendomme

  Kontrolleret gearing af investeret kapital

  Minimal risiko for tomgangsleje

  Anvisningsret til ledige lejemål

Boligudlejningsejendomme som del af din investeringsportefølje

Ved at have en boligudlejningsejendom som del af din investeringsportefølje vil du typisk kunne opnå et attraktivt afkast, der både slår gængs opsparing, obligationer og aktier. Ejendomsinvestering er nemlig langt mindre risikobetonet end uforudsigelige stigninger og fald på aktiemarkedet, så hvis du ønsker at variere din investeringsportefølje i forhold til risikospredning, er investering i boligudlejningsejendomme derfor en vigtig del af den samlede formuepleje.

Med AROSIA EJENDOMSINVEST som din investeringsrådgiver, er du garanteret et ærligt udgangspunkt og transparente ejendomsinvesteringer. Vi samarbejder udelukkende med anerkendte og respekterede revisions-, finansierings- og advokatvirksomheder, hvorfor du er garanteret professionalisme på højeste niveau.

  Tilmeld dig nyhedsbrev

  Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag information om vores investorseminarer samt information om Arosia Ejendomsinvest.

  Vi holder dine oplysninger fortrolige.