Investeringsforudsætninger

Investering i boligudlejningsejendomme i den ældre boligmasse er bestemt ikke for begyndere. Der er mange faldgruber at være opmærksomme på, og derfor er det en rigtig god idé at have specialister med på sidelinjen. Det kræver nemlig indsigt i markedsforholdene samt juridisk, fagteknisk og finansiel ekspertise.

AROSIA EJENDOMSINVEST kan være behjælpelig med hele processen ved investering. Vi hjælper til ved udvælgelse, besigtigelse, potentialeberegning, juridisk og fagteknisk due diligence, handelsaftale, dokumenthåndtering, finansiering, skæringsopgørelse, myndighedsbehandling og endelig overdragelse.

Og efterfølgende kan vi assistere med lejer- og ejendomsadministration, værdiforædling, driftsoptimering, renoveringsprojekter etc. Kort fortalt kan vi tage os af al praktikken, og du kan betragte din involvering som ved enhver anden passiv investering, hvis det er det du ønsker.

Vurderingsfaktorer ved ejendomsinvestering

Når AROSIA EJENDOMSINVEST vurderer udviklingspotentialet på en investeringsejendom, ser vi på flere faktorer. Beliggenheden er væsentlig i forhold til attraktivitet ved udlejning. Men også antallet af lejemål i ejendommen, lejlighedernes størrelse og indretning indgår i overvejelserne. Vedligeholdelsesstand, lejereserver, henlagte midler hos Grundejernes Investeringsfond er atter vigtige faktorer. Og så ser vi på muligheden for at konvertere gamle tørrelofter eller små erhvervslejemål i stueetagen til nye boliger.

Prissætningen er naturligvis et afgørende parameter. Reglen er, at fuldt udviklede ejendomme har et højere afkastkrav end ældre ikke moderniserede ejendomme. Man betaler så at sige for adgangen til at kunne renovere og hente de lejereserver ejendomme måtte indeholde. Blot skal man ved vurderingen af købsprisen holde sig for øje, at man ikke betaler for meget for muligheden, idet renoveringen skal betales efterfølgende.

Vi tager udgangspunkt i den gennemsnitlige leje pr. kvm., og vurderer det stigningspotentiale, den aktuelle leje efterlader. Vi vurderer også investeringsprisen fordelt pr. kvm., hvor vi ser på hvad en fuldt udviklet (renoveret) ejendom vil stå os i, og om denne pris efterlader et potentiale eller en risikopræmie om man vil. Her sammenligner vi de nævnte priser med tilsvarende ejendomme i markedet. Summen af prissammensætningen er ofte udtrykt i en afkastprocent, hvorfor det er vigtigt at se på både ejendommens og egenkapitalens afkastprocent.

Ønsker du professionel investeringsrådgivning om boligudlejningsejendomme, kan vi tilbyde et gratis og uforpligtende investeringsmøde, hvor du kan høre mere om dine muligheder for ejendomsinvestering.