Ejendomsinvestering med værdiforædling

Ejendomsinvestering med værdiforædling er en langsigtet investering, hvor der kan sikres et attraktivt og konkurrencedygtigt investeringsafkast.

Boligudlejningsejendomme er en sikker investering

Historisk set er boligudlejningsejendomme et langsigtet værdisikkert investeringsobjekt, hvor indeksregulerede lejekontrakter medfører et inflationssikret afkast. Boligudlejningsejendomme er derfor et stærkt supplement til din investeringsportefølje.

Ejendomsinvestering er eftertragtet i landets største byer, hvor der er lav tomgangsrisiko og stigende efterspørgsel. Boligudlejningsejendomme kan derfor betragtes som en sikker investering, hvor du får et attraktivt afkast med minimal risiko.

    Sikker investering med værdiforædling

    Attraktivt afkast med lav investeringsrisiko

    Godt supplement til din investeringsportefølje

Due diligence ved ejendomsinvestering

Selvom risikoen ved at investere i ejendomme generelt er minimal, vil der altid være undtagelser. Derfor bør ejendomme granskes økonomisk, byggeteknisk og juridisk forud for en investering. En due diligence har således til formål at sikre investor mod ubehagelige overraskelser, hvilket omfatter vurdering af beliggenheden, bygningsmæssig stand, lejeforhold, planforhold, anvendelsesforhold osv.

En grundig due diligence går derfor ud på at sikre, at investor har et retvisende og fyldestgørende grundlag for at træffe en investeringsbeslutning. AROSIA EJENDOMSINVEST kan med rettidig omhu rådgive om alle forhold i en due diligence ved ejendomsinvestering og bistå med juridisk vejledning fra anerkendt advokatfirma med speciale i ejendomsret.

Køb og salg af boligejendomme

AROSIA EJENDOMSINVEST har flere års erfaring med køb og salg af boligudlejningsejendomme, hvorfor vi har et stort kendskab til proces, muligheder og faldgruber, herunder vigtigheden af økonomisk, teknisk og juridisk due diligence-undersøgelser. Som lokalforankret investeringsrådgiver tilbyder vi eksklusiv adgang til central beliggende ejendomme i nogle af Danmarks største byer. Desuden kan vi bistå med at værdiforædle din investering, hvor du er sikret et attraktivt afkast med lav risiko.

Ejendoms- og lejeradministration

Det er vigtigt at sikre sig, at den valgte ejendomsadministrator har de nødvendige kompetencer til at kunne garantere en sund drift af ejendommen. Der kan således indgås en konkurrencedygtig administrationsaftale vedrørende lejeradministration og vicevært med AROSIA EJENDOMSINVEST, som kan forestå alt lige fra opkrævning af huslejer, udarbejdelse af lejekontrakter, vedligeholdelse ved ind- og udflytninger etc. Administrationen udføres i henhold til lejeloven og andre gældende lovgivninger.

Renovering og byggestyring

AROSIA EJENDOMSINVEST kan på baggrund af mange års erfaring inden for udvikling af ejendomme samt drift og vedligehold af udlejningsboliger tilbyde professionel byggerådgivning, herunder renovering og byggestyring. Vi er specialiseret i at fremtidssikre ejendomme med lejemål gennem aktiv værdiforædling. Ved f.eks. at lave uudnyttede loftsrum, tørrerum eller gamle butikslejemål om til boligudlejning kan ældre ejendomme optimeres og stå attraktivt i henhold til de høje krav om modernisering, som lejere stiller i dag.