Ejendomsinvestering med værdiforædling

Ejendomsinvestering med værdiforædling er en langsigtet investering, hvor der kan sikres et attraktivt og konkurrencedygtigt investeringsafkast. Som investor vil du typisk kunne opleve at afkastet gradvist øges til ca. 10 - 12% pr. år af den investerede kapital over en periode på 10 år. Hertil kommer værdistigningen på ejendommene, der ikke er indregnet.

AROSIA EJENDOMSINVEST udbyder investeringsprojekter til private investorer, hvor vi bistår med stiftelsen af de respektive investeringsselskaber, der ejes af aktionærerne. Selskabet investerer sin kapital i velbeliggende udlejningsejendomme, primært i det centrale Aarhus, hvor alle prognoser siger, at efterspørgslen på lejeboliger fortsætter. Værdiskabelsen sikres gennem aktiv forædling af den ældre boligmasse, hvor potentialet for udvikling og værdistigning af udlejningsejendomme forsat er stort.

Boligudlejningsejendomme er en sikker investering

Som aktionær hos AROSIA EJENDOMSINVEST vil du få medejerskab af et investeringsselskab, hvor sikkerhed og værditilvækst er i højsædet. Historisk set er boligudlejningsejendomme et langsigtet værdisikkert investeringsobjekt, hvor indeksregulerede lejekontrakter medfører et inflationssikret afkast. Boligudlejningsejendomme er derfor et stærkt supplement til din investeringsportefølje. Selskabets aktionærer vil naturligvis have anvisningsret til ledige lejemål, og kan således tilbyde et familiemedlem eller bekendt en ledig bolig i ejendommen.

Ejendomsinvestering er eftertragtet i landets største byer, hvor der er lav tomgangsrisiko og stigende efterspørgsel. Boligudlejningsejendomme kan derfor betragtes som en sikker investering, hvor du får et attraktivt afkast med minimal risiko. Der udloddes ikke løbende udbytter, idet overskudslikviditeten anvendes til renovering af lejemål samt afdrag på gæld og dermed opsparing i selskabet.

  Sikker investering med værdiforædling

  Attraktivt afkast med lav investeringsrisiko

  Godt supplement til din investeringsportefølje

  Velbeliggende boligudlejningsejendomme

  Minimal risiko for tomgangsleje

  Anvisningsret til ledige lejemål

Due diligence ved ejendomsinvestering

Selvom risikoen ved at investere i ejendomme generelt er minimal, vil der altid være undtagelser. Derfor bør ejendomme granskes økonomisk, byggeteknisk og juridisk forud for en investering. En due diligence har således til formål at sikre investorerne mod ubehagelige overraskelser, hvilket omfatter vurdering af beliggenheden, bygningsmæssig stand, lejeforhold, planforhold, anvendelsesforhold osv.

En grundig due diligence går derfor ud på at sikre, at investorerne har et retvisende og fyldestgørende grundlag for at træffe en investeringsbeslutning. AROSIA EJENDOMSINVEST kan med rettidig omhu rådgive om alle forhold i en due diligence ved ejendomsinvestering og bistå med juridisk vejledning fra anerkendt advokatfirma med speciale i ejendomsret.

Køb og salg af boligejendomme

AROSIA EJENDOMSINVEST har flere års erfaring med køb og salg af boligudlejningsejendomme, hvorfor vi har et stort kendskab til proces, muligheder og faldgruber, herunder vigtigheden af økonomisk, teknisk og juridisk due diligence-undersøgelser. Som lokalforankret investeringsrådgiver kan vi tilbyde vores investorer eksklusiv adgang til central beliggende ejendomme i nogle af Danmarks største byer. Desuden kan vi bistå med at værdiforædle din investering, hvor du er sikret et attraktivt afkast med lav risiko og struktureret exit.

Ejendoms- og lejeradministration

Det er vigtigt at sikre sig, at den valgte ejendomsadministrator har de nødvendige kompetencer til at kunne garantere en sund drift af ejendommen. Der kan således indgås en konkurrencedygtig administrationsaftale vedrørende lejeradministration og vicevært med AROSIA EJENDOMSINVEST, som kan forestå alt lige fra opkrævning af huslejer, udarbejdelse af lejekontrakter, vedligeholdelse ved ind- og udflytninger etc. Administrationen udføres i henhold til lejeloven og andre gældende lovgivninger.

Renovering og byggestyring

AROSIA EJENDOMSINVEST kan på baggrund af mange års erfaring inden for udvikling af ejendomme samt drift og vedligehold af udlejningsboliger tilbyde professionel byggerådgivning, herunder renovering og byggestyring. Vi er specialiseret i at fremtidssikre ejendomme med lejemål gennem aktiv værdiforædling. Ved f.eks. at lave uudnyttede loftsrum, tørrerum eller gamle butikslejemål om til boligudlejning kan ældre ejendomme optimeres og stå attraktivt i henhold til de høje krav om modernisering, som lejere stiller i dag.

Selskabsadministration

AROSIA EJENDOMSINVEST kan assistere med al selskabsadministration såsom udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelse. Dertil vil aktionærkredsen løbende blive orienteret om udviklingen i selskabet gennem nyhedsbreve og der vil blive afholdt årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen og investorerne opdateres. Selskabet kan etableres som A/S, ApS, I/S, P/S eller K/S og ledes af en deltidsdirektion og en ikke honoreret bestyrelse, der bemyndiges til at disponere på vegne af aktionærerne.

  Tilmeld dig nyhedsbrev

  Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag information om vores investorseminarer samt information om Arosia Ejendomsinvest.

  Vi holder dine oplysninger fortrolige.