Stifterne

Bag Arosia Ejendomsinvest ApS står de to partnere og ejere Frank Vestergaard og Lars Dige Knudsen, der begge er aktive og erfarne aktører på ejendomsmarkedet.

Frank Vestergaard (til venstre) er 50 år og er bosiddende i Risskov. Han er cand merc fra Handelshøjskolen i Aarhus og har siden arbejdet inden for marketing og økonomi, senest 10 år i Dansk Supermarked. I 2002 starter han Vestergaard Invest, der arbejder med ejendomsrenovering, rådgivning omkring ejendomsinvesteringer samt ejendomsadministration.

Lars Dige Knudsen (til højre) er 57 år og er ligeledes bosiddende i Risskov. Han har en baggrund fra revisions- og finanssektoren, og er merkonom samt registreret revisor. I mere end 20 år har Lars siddet i direktionen for en større international industrivirksomhed, heraf de sidste 4 år som adm. direktør. Fra 1. april 2017 har Lars valgt udelukkende at beskæftige sig med ejendomsinvesteringer og bestyrelsesarbejde.

Begge initiativtagere står for personlige værdier som ansvarlighed, troværdighed og redelighed - værdier som også er et bærende element i AROSIA EJENDOMSINVEST.

AROSIA EJENDOMSINVEST

Med udgangspunkt i konkrete og aktuelle investeringsprofiler stiller vi et afkast på ca. 7% før renter og skat i udsigt fra år 1. Over en 10 års periode vil dette afkast gennem aktiv værdiforædling øges til 11-12% p.a. af den investerede kapital. Hertil kommer en forventet værdistigning, der i vores investeringseksempel udgør ca. 40% over 10-års perioden. Selskabet betaler ikke udbytte, men akkumulerer løbende afkast til renovering og nye investeringer.

Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme, og samtidig undgå besværlighederne med lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc. er muligheden her. Har du samtidig tålmodigheden til at vente ca. 10 år på at få fuldt udbytte af investeringen, får du nu mulighed for at investere en del af din overskudslikviditet i et lokalt, seriøst og rentabelt ejendomsselskab. Som aktionær vil du få anvisningsret til ledige lejemål.

Initiativtagerne bag har selv haft stor succes med ejendomsinvesteringer i lokalområdet, og det er denne erfaring der nu skaleres og tilbydes dig som investor. Der sælges ikke ejendomme fra initiativtagernes portefølje til det nye ejendomsselskab, idet der alene investeres på markedsvilkår i nyudbudte ejendomme med de midler der indskydes og finansieres.

I forbindelse med køb af ejendom sikrer vi en grundig analyse af ejendommens potentiale. Vi gennemfører endvidere altid en due diligence med byggeteknisk gennemgang samt en juridisk gennemgang af alle dokumenter. Endvidere sikrer vi den mest optimale finansieringsform på købstidspunktet.

Arosia Ejendomsinvest er udbyder af de respektive investeringsselskaber, der ejes af aktionærerne. Arosia Ejendomsinvest investerer ikke selv i ejendomsselskaberne. Udbyderen fakturerer et ”finder´s fee” på 2% plus moms i forbindelse med ejendomserhvervelse. Herudover indgås der ved udbyderens mellemkomst og på konkurrencemæssige vilkår administrationsaftale for såvel ejendommene som for selskabsadministrationen.

Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme, og samtidig undgå besværlighederne med lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc. er muligheden her. 

    Tilmeld dig nyhedsbrev

    Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag information om vores investorseminarer samt information om Arosia Ejendomsinvest.

    Vi holder dine oplysninger fortrolige.