AKTIV INVESTERING MED HØJT AFKAST

Som aktionær i et ejendomsselskab administreret af AROSIA EJENDOMSINVEST får du medejerskab af et nyt og unikt investeringsselskab, hvor sikkerhed og værditilvækst er i højsædet.

Værdiskabelsen sikres gennem aktiv forædling af boligudlejningsejendomme primært i det indre Aarhus. Selskabet investerer sin kapital i centralt beliggende større bolig- udlejningsejendomme i den ældre boligmasse, hvor der fortsat er et interessant og stort værdistigningspotentiale.

Ejendomme har historisk set været en langsigtet sikker investvestering, og med den nuværende markedsrente, kan der sikres et attraktivt og konkurrencedygtigt afkast inden for en overskuelig horisont. Med udgangspunkt i konkrete og aktuelle investeringsprofiler stiller vi et afkast på ca. 7% før renter og skat i udsigt fra år 1. Over en 10 års periode vil dette afkast gennem aktiv værdiforædling øges til 11-12% p.a. af den investerede kapital.

Hertil kommer en forventet værdistigning, der i vores modelejendom udgør ca. 40% over 10-års perioden. Selskabet betaler ikke udbytte, men akkumulerer løbende afkast til renovering og nye investeringer.

Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme, og samtidig undgå besværlighederne med lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc. er muligheden her. Har du samtidig tålmodigheden til at vente ca. 10 år på at få fuldt udbytte af investeringen, får du nu mulighed for at investere en del af din overskudslikviditet i et lokalt, seriøst og rentabelt ejendomsselskab. Som aktionær vil du få anvisningsret til ledige lejemål.

Initiativtagerne bag har selv haft stor succes med ejendomsinvesteringer i lokalområdet, og det er denne erfaring der nu skaleres og tilbydes dig som investor. Der sælges ikke ejendomme fra initiativtagernes portefølje til det nye ejendomsselskab, idet der alene investeres på markedsvilkår i nyudbudte ejendomme med de midler der indskydes og finansieres.

I forbindelse med køb af ejendom sikrer vi en grundig analyse af ejendommens potentiale. Vi gennemfører endvidere altid en due diligence med byggeteknisk gennemgang samt en juridisk gennemgang af alle dokumenter. Endvidere sikrer vi den mest optimale finansieringsform på købstidspunktet.

 

Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme og samtidig undgå besværlighederne med lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc.
- er muligheden her.


Kontakt os


Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme og samtidig undgå besværlighederne med lejeradministration, lejelovgivning, renovering af lejemål etc.
- er muligheden her.


Kontakt os