Selskabsadministration

Et ejendomsselskab administreret af AROSIA EJENDOMSINVEST kan etableres som A/S, ApS, I/S, P/S eller K/S, hvor den indskudte kapital udgør selskabskapitalen. Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der bemyndiges til at disponere på vegne af aktionærerne. Ét bestyrelsesmedlem stilles til rådighed af AROSIA EJENDOMSINVEST mens de øvrige to medlemmer vælges blandt aktionærerne.

Ledelsen udstyres med mandat til at foretage investeringer i overensstemmelse med tegningsvilkårene, samt på konkurrencemæssige vilkår at indgå administrationsaftale for såvel ejendommene som for selskabsadministrationen i forbindelse med ejendommenes daglige drift og eventuelle ombygning.

Mod et mindre vederlag tilbyder AROSIA EJENDOMSINVEST at forestå den samlede selskabsadministration og bestyrelsesbetjening, herunder udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelse til revision iht. gældende regnskabs- og bogføringslovgivning samt den løbende rapportering og kommunikation med aktionærerne.

Som selskabsadministrator kan AROSIA EJENDOMSINVEST nemt og ubesværet varetage selskabets administration i forhold til bestyrelse, aktionærer, skat og andre offentlige myndigheder. Vi samarbejder udelukkende med anerkendte og respekterede revisions-, finansierings- og advokatvirksomheder.Samlet administration af selskab og ejendom

AROSIA EJENDOMSINVEST tilbyder en samlet administration af selskab og ejendom, hvorfor vi kan forvalte al selskabs- og ejendomsadministration. Her sørger vi for afholdelse af bestyrelsesmøder og årlige generalforsamlinger, hvor vi forestår rådgivning om bl.a. finansiering, lovkrav og ejendomsudvikling.

Aktionærkredsen vil løbende blive orienteret om selskabets udvikling og driftsforhold via nyhedsbreve samt på de årlige generalforsamlinger. Som selskabsadministrator sikrer vi desuden at der altid træffes beslutninger i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Vi rapporterer med faste intervaller, så du hele tiden kan holde dig ajour med din ejendomsinvestering, uden at du skal bekymre dig om den daglige drift eller administrationen heraf.

Med AROSIA EJENDOMSINVEST som din investeringsrådgiver får du ansvarlig administration, drift og udvikling af din ejendomsportefølje i tråd med lovens forskrifter. Uanset om det drejer sig om jura eller markedsforhold, kan du trygt overlade administrationen af din ejendomsinvestering til os.

    Tilmeld dig nyhedsbrev

    Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag information om vores investorseminarer samt information om Arosia Ejendomsinvest.

    Vi holder dine oplysninger fortrolige.